Reklamaplno.cz

 

DATABÁZE OBSAHUJE NÁRODNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY (ÚPV) MEZINÁRODNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV) mezinárodní ochranné známky

 

Ochranné známky

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zadejte podmínky pro výběr

Číslo spisu např.: 10596600
Číslo zápisu např.: 966098
Znění ochranné známky *) např.: ferra%
Třídy výrobků a služeb   např.: 3   nebo jako seznam   3 8 15
Seznam výrobků a služeb *) např.: nápoje
Vídeňské obrazové třídy   např.: 3.4.%   nebo jako seznam   3.4   2.%
Přihlašovatel/vlastník *) např.: smith
Datum podání přihlášky např.: 25.06.2008
Datum práva přednosti např.: 28.12.2008
Datum zveřejnění prihlášky např.: 25.06.2008
Datum zápisu např.: 25.06.2008
Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví OHIM WIPO WIPO - EM/EU WIPO - v řízení WIPO - 6ter

 

ReklamaVloženo:27.1.2014  
http://www.plno.cz