Reklamaplno.cz

 

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ A KONCIPIENTŮ

 

 

Èeská advokátní komora (ÈAK) je nejvìtší právnickou profesní organizací v Èeské republice. Vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.
Na našich stránkách najdete mj. seznam advokátù, který Vám usnadní hledání vhodného advokáta pro Váš pøípad, podrobný monitoring legislativního procesu souvisejícího s výkonem advokacie, tiskové zprávy, informace o dìní v èeské advokacii, o rozhodovacích procesech na pùdì advokátní komory a mnoho dalších informací.

 

ReklamaVloženo:24.9.2014  
http://www.plno.cz