Informace na xfull.cz

Právě se nacházíte: Home / Odborné informace / Registr firem / 

Registr ekonomických subjektů a databáze subjektůNásledující statistické databáze a registry vám nabízející komplexní data:

Veřejná databáze - Jednotný a základní datový zdroj pro prezentaci statistických dat určených především pro veřejnost.

Roční národní účty - Makroekonomické údaje.

Databáze demografických údajů za obce ČR - Údaje jsou rozděleny na dvě části: Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí a stěhování za roky 1971 až 2011 a Sňatky, rozvody a potraty za roky 1991 až 2011. 

Databáze zahraničního obchodu - Údaje za vývoz a dovoz.

Registr ekonomických subjektů (IČO) - Průběžně aktualizovaný veřejný seznam právnických, fyzických osob s postavením podnikatele a organizačních složek státu, které jsou účetními jednotkami.

Registr osob - Je jedním ze základních registrů veřejné správy. Eviduje právnické osoby a organizační složky právnických osob, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a organizační složky zahraničních osob, organizace s mezinárodním prvkem, organizační složky státu a orgány veřejné moci.

Registr sčítacích obvodů a budov - Je veřejný seznam územních prvků, budov nebo jejich částí (vchodů) s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly, v popisném a souřadnicovém vyjádření. V registru můžete vyhledávat budovy a údaje o nich, dále různé územní celky, např. obce, městské části, katastrální území. 

Ubytovací zařízení ČR - Hromadná ubytovací zařízení jsou uváděna na úrovni obce, informace jsou dostupné přes interaktivní mapu ČR, na níž si uživatel vybere požadovaný kraj, okres a obec.

Obecná databáze Eurostatu v češtině - Předdefinované tabulky statistických srovnání EU27 a dalších zemí, jejichž zdrojem je Eurostat. 


QR (http://qrlogo.cz) -  - www.xfull.czPrůměr:  2,78 | Hodnotilo: 887 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |