Informace na xfull.cz

 Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV) mezinárodní ochranné známky  

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV) mezinárodní ochranné známky

Ochranné známky

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zadejte podmínky pro výběr

Číslo spisu např.: 10596600
Číslo zápisu např.: 966098
Znění ochranné známky *) např.: ferra%
Třídy výrobků a služeb   např.: 3   nebo jako seznam   3 8 15
Seznam výrobků a služeb *) např.: nápoje
Vídeňské obrazové třídy   např.: 3.4.%   nebo jako seznam   3.4   2.%
Přihlašovatel/vlastník *) např.: smith
Datum podání přihlášky např.: 25.06.2008
Datum práva přednosti např.: 28.12.2008
Datum zveřejnění prihlášky např.: 25.06.2008
Datum zápisu např.: 25.06.2008
Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví OHIM WIPO WIPO - EM/EU WIPO - v řízení WIPO - 6ter


QR (http://qrlogo.cz) - Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV) mezinárodní ochranné známky  - www.xfull.czPrůměr:  2,88 | Hodnotilo: 1001 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |