Informace na xfull.cz

Právě se nacházíte: Home / Informace / Ochranné známky / 

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV) mezinárodní ochranné známky


Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV) mezinárodní ochranné známky

Ochranné známky

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zadejte podmínky pro výběr

Číslo spisu např.: 10596600
Číslo zápisu např.: 966098
Znění ochranné známky *) např.: ferra%
Třídy výrobků a služeb   např.: 3   nebo jako seznam   3 8 15
Seznam výrobků a služeb *) např.: nápoje
Vídeňské obrazové třídy   např.: 3.4.%   nebo jako seznam   3.4   2.%
Přihlašovatel/vlastník *) např.: smith
Datum podání přihlášky např.: 25.06.2008
Datum práva přednosti např.: 28.12.2008
Datum zveřejnění prihlášky např.: 25.06.2008
Datum zápisu např.: 25.06.2008
Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví OHIM WIPO WIPO - EM/EU WIPO - v řízení WIPO - 6terDatabáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV) mezinárodní ochranné známky


QR (http://qrlogo.cz) -  - www.xfull.czPrůměr:  2,90 | Hodnotilo: 1141 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |