Informace na xfull.cz

Právě se nacházíte: Home / Informace / SWIFT KOD / 

Seznam bank, kody bank, swift banky, bankovní ustavy v ČRSWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci) slouží zejména k mezinárodnímu platebnímu styku. V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný kód (BIC), kterým se identifikuje.

Jde o nezávislou společnost vlastněnou zúčastěnými institucemi se sídlem v La Hulpe v Belgii. Společnost SWIFT byla založena velkými evropskými a severoamerickými bankami v roce 1973 a to za účelem vývoje a provozování velké mezinárodní telekomunikační sítě zvláště pro potřeby bank a finančních institucí. V současné době je ve SWIFTU napojeno okolo 8 100 uživatelů zhruba ze 207 zemí světa. Například v roce 2003 zaslali všichni uživatelé dohromady 2,048 miliardy swiftových zpráv.

Jak přijmout zahraniční platbu ve Fio Při platbách do Fio družstevní záložny nepoužívejte český BIC záložny, nýbrž její slovenský BIC. Zároveň uvádějte slovenskou verzi IBAN vašeho jinak českého účtu.

Příklad správného zadání údajů pro příjem zahraniční EU platby do Fio
Účet č. 2667001/2010
IBAN: SK76 8330 000­0 0000 0266 7­001 (použijeme slovenský kód Fio 8330)
BIC: FIOZSKBA

Jak přijmout zahraniční platbu v mBank a v dalších bankách/záložnách bez vlastního BIC Česká pobočka mBank nemá vlastní BIC kód.

Platbu ze zahraničí můžete přijmout třemi způsoby:

Zahraniční platba bude v CZK – odesílatel platí vysoké poplatky
Zahraniční platba bude provedena jako nestandardní platba – neplatí zde regulace EU na poplatky a odesílatel platí vysoké poplatky Zahraniční platba bude směrována přes BIC ČSOB – do mBank přijdou peníze prostřednictvím ČSOB. ČSOB provede konverzi podle svého kurzovního lístku a zároveň si může automaticky strhnout provizi podle svého sazebníku (150 Kč). V praxi zpravidla provizi neúčtuje, ale může. Stejný postup platí pro další banky a družstevní záložny bez vlastního BIC kódu.

Příklad správného zadání údajů pro příjem jakékoli zahraniční platby do mBank (postup č. 3)
Účet č. 670100–2667001/6210
IBAN: CZ83 6210 670­1 0000 0266 7­001
BIC: CEKOCZPP

swiftová adresa - bic

Swiftová adresa dané banky BIC (Bank Identifier Code = bankovní identifikační kód) je osmi nebo jedenáctimístný údaj, který se skládá z následujících znaků:
kódu banky, který identifikuje banku pomocí čtyř abecedních znaků (např. KOMB – Komerční banka a.s. Praha; CNBAČNB; apod.)
kódu země, identifikujícího zemi nebo geografické území, na němž je úmístěno sídlo banky nebo jiného konkrétního uživatele (používá se dvoumístného abecedního kódu ISO, např. FR pro Francii, US pro USA, CZ pro Českou republiku atd.);
kódu místa, který identifikuje pomocí dvoumístného alfanumerického znaku region nebo město, v němž je umístěno sídlo uživatele (např. PP - Praha, SG – Singapur atd.)
příp. kódu pobočky, který je volitelnou součástí swiftové adresy a skládá se ze tří alfanumerických znaků.

Swiftové adresy jsou popsány normou ISO 9362 a jsou publikovány v adresáři BIC Directory a to v tištěné nebo v elektronické podobě.

Lze je též nalézt na webových stránkách SWIFTu.


Vznik

Na sklonku šedesátých let začal výrazný nárůst mezinárodních bankovních operací převyšovat možnosti klasického ručního zpracování i možnosti tehdejších telekomunikačních prostředků. V této době banky komunikovaly převážně prostřednictvím dálnopisu (telex), který neposkytoval dostatečnou bezpečnost a nenabízel prostor pro efektivní automatizaci. Náklady se prudce zvyšovaly, což nutilo jednotlivé banky automatizovat a budovat vlastní zúčtovací systémy. Používání různých systémů a odlišných postupů jednotlivých bank v platebním styku vedlo velmi často k nedorozumění a ve svém důsledku komplikovalo zpracování plateb. Skupina významných bank navrhla proto řešení založené na dvou klíčových požadavcích – společném jazyku a společném telekomunikačním systému mezi bankami.

V květnu roku 1973 skupina 239 bank z patnácti vyspělých zemí Evropy a Severní Ameriky založila nevýdělečnou organizaci typu družstva, plně vlastněnou členskými bankami s hlavním sídlem v Bruselu. Tato společnost měla za úkol sjednotit a standardizovat mezibankovní komunikaci a umožnit přenos dat mezi bankami a dalšími finančními institucemi s důrazem na bezpečnost a spolehlivost. Návrh a vývoj jednotného systému, postupů, řešení technických, komerčních a právních otázek trvaly další čtyři roky.

V roce 1977 byl systém SWIFT uveden do provozu, všechny jeho zakládající země „živě“ napojeny a počet členských bank vzrostl na 586. První standardizovaná finanční zpráva byla poslána swiftovou sítí v květnu 1977 princem Albertem, v současné době králem Belgie. V té době již skupinu tvořilo 518 komerčních bank z 22 zemí. V prvním roce provozu sítě bylo odesláno celkem 3,4 mil. swiftových zpráv. Původně plánovaný objem 300 tis. zpráv za den byl v následujících letech výrazně překonán. Rozšiřování okruhu členských bank bylo doprovázeno zvyšováním objemu přenesených zpráv. K dnešnímu dni výhod systému SWIFT využívá přes 9 tisíc peněžních institucí a dalších více než tisíc korporátních klientů, objem přenesených zpráv za den se blíží 20 milionům a průměrný čas doručení zprávy je méně než 20 sekund.

Účel

V současné době používají banky k přenosu dat i informací převážně jen SWIFTDálnopisové zprávy tvoří nepatrnou část zasílaných zpráv. Dálnopisové spojení využívají hlavně méně významné banky a finanční instituce, které zpracovávají malé množství platebních operací, pro něž by bylo napojení na swiftovou síť příliš nákladné vzhledem k malému rozsahu využití. V řadě zemí byl dokonce dálnopis už zrušen, v ČR se tak stalo v r. 2008.


Zapojení do SWIFTu získávají banky mnoho výhod, zejména

 • rychlou komunikaci s ostatními bankami nebo finančními institucemi po celém světě,
 • zvýšení produktivity zpracování informací (vše je automatizováno),
 • snížení nákladů na přenos informací např. oproti dálnopisné zprávě
 • zvýšení bezpečnosti při přenosu informací

Síť

Swiftová síť je složena ze dvou operačních středisek. Jedno je v Evropě (Leiden) a druhé v USA (New York). Střediska jsou mezi sebou vzájemně propojena a slouží k ukládání dat druhému středisku. Přenos dat a informací realizovaný prostřednictvím SWIFTu se provádí prostřednictvím tzv. swiftových zpráv, které jsou charakterizovány vysokým stupněm standardizace formy i obsahu a stejným jazykem – angličtinou. Každá swiftová zpráva se vždy označuje písmeny MT a třemi numerickými znaky – MT xyz, kde x jekategorie zprávy; y je skupina zprávy; z je typ zprávy. Paralelně byla vyvinuta nová sada finančních zpráv ve formátu XML, jejich používání je však zatím dobrovolné až na SEPA platby.

Rozhraní SWIFT

Pro připojení do sítě SWIFT slouží rozhraní SWIFT (aplikace umožňující komunikaci dle standardů podporovaných v síti SWIFT).

 • SWIFTNet Link (SNL) - infrastrukturní komunikační rozhraní (hlavní komponentou je Tuxedo)
 • SWIFTAlliance Access (SAA)- serverová aplikace zajišťující přenos, zpracování a distribuci swiftových zpráv
 • SWIFTAlliance Entry (SAE) - jednouživatelská aplikace zajišťující přenos a zpracování swiftových zpráv (na PC)
 • SWIFTAlliance Workstation (SAW) - tlustý klient SAA
 • SWIFTAlliance Gateway (SAG) - komunikační koncentrátor
 • SWIFTAlliance Starter Set (SAS) - light verze SAG
 • SWIFTAlliance Webstation (SAB) - GUI SAG
 • SWIFTAlliance Messenger (SAM) - Java aplikační server zprostředkující přístup do SAA z tenkého klienta
 • SWIFTAlliance Lite (SAL) - odlehčená verze pro korporáty

Druhy zpráv

Swiftové zprávy se člení do deseti kategorií:

 • 0 - Systémové zprávy (System Messages)
 • 1 - Úhrady klientů a úhrady šeků (Customer Transfers, Cheques)
 • 2 - Mezibankovní převody (Financial Institution Transfers)
 • 3 - Konverze a operace na peněžních trzích (Foreign ExchangeMoney Markets and Derivatives)
 • 4 - Inkasa a Cash Letters (Collections and Cash Letters)
 • 5 - Operace s cennými papíry (Securities)
 • 6 - Drahé kovy a komodity (Precious Metals and Syndications)
 • 7 - Dokumentární akreditivy a záruky (Documentary Credits, Guarantees)
 • 8 - Cestovní šeky (Travellers Cheques)
 • 9 - Zprávy o zůstatcích, výpisy, avíza o změnách sazeb, žádosti a statusy (Cash Management, Customer status)

v každé kategorii kromě 0 je pak poslední skupina zpráv společná:

 • n9x - Společná skupina zpráv (Common Group Messages)
 

 Seznam bank, kody bank, swift banky, bankovní ustavy v ČR


QR (http://qrlogo.cz) - - www.xfull.czPrůměr:  2,86 | Hodnotilo: 1158 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |