Informace na xfull.czPrávě se nacházíte: Home / Odborné informace / EZS + EPS + Pulty centralizované ochrany, průmyslová televize, strukturovaná kabEZS - elektrická zabezpečovací signalizace

Elektrická zabezpečovací signalizace je soubor přístrojů a detekčních prvků, kterými se akusticky a opticky signalizuje nebezpečná situace z hlediska neoprávněného vniknutí pachatele. Jde o komplex technických opatření, jejichž cílem je zvýšení stupně ochrany proti vniknutí zvenčí.

Ústředna je klíčovým prvkem zabezpečovacího systému. Sbírá informace od jednotlivých detektorů, zpracovává je a zajišťuje odpovídající odezvu. V případě narušení hlídaného objektu vyhlásí ústředna poplach, zapne akustickou sirénu, popřípadě může také komunikovat s určenou osobou pomocí pageru či telefonu, nebo předává zprávu o stálém monitorování na pult centrální ochrany. PCO při narušení objektu vyšle zásahovou jednotku.

S ústřednou dále komunikuje uživatel, který ji ovládá (zapnutí / vypnutí ze stavu hlídání, uživatelské funkce, prohlížení historie událostí atd.). Tato komunikace probíhá nejčastěji pomocí klávesnice popřípadě bezdrátové klíčenky.

K ústředně jsou připojené detektory, které jsou významnými prvky zabezpečovacího systému.

Zaznamenávají změnu stavu a narušení hlídaného objektu (nelegální pohyb osoby v interiéru, rozbití skleněných ploch, překročení chráněné zóny, vznik požáru, otevření okna nebo dveří apod..). Po jejich narušení posílají tuto informaci ústředně.

Dále jsme schopni Vám zabezpečit objekt infrapasivními i mikrovlnými prostorovými čidly, otřesovými čidly, čidly reagujícími na tříštění skla, infrazávorami, magnetickými i mechanickými spínači. Položíme nášlapný koberec, na trezor umístíme trezorové čidlo, pro Vaši bezpečnost Vám namontujeme nouzové tlačítko aj. Okolí Vašeho objektu umíme střežit jak infrazávorami či prostorovými venkovními čidly, tak i zemními kabely.

Jako součást EZS, jsme schopni pro mechanické zabezpečení objektu provést nalepení bezpečnostní fólie na okna, dveře či výlohy, dodat kvalitní zámek či zajistit instalaci mříží.

Montujeme systémy DSC, Esprit, Digiplex, Spectra, Orbit, Rokonet, KYO... 

 

Tel:  730 520 092

 

 

EPS - elektrická požární signalizace

Ochranu a zabezpečení budov, vnitřního vybavení a pracovních prostor elektrickou požární signalizací (EPS) je možné uskutečnit efektivně a s přijatelnými náklady jen tehdy, pokud jsou k tomu účelně a koncepčně vyvinuty odpovídající bezpečnostní systémy.

Požární zabezpečovací signalizaci instalujeme dle platných norem a jejich novel a na základě požadavků místně příslušných hasičských záchranných sborů, které se vyjadřují k projektu a k samotným podmínkám provozu EPS. Na základě rozhodnutí zákazníka bude projekt zpracován pro střežení v místě stálé obsluhy, nebo s napojením na PCO a bude vybrán systém dle jeho požadavku.

Opět i zde je klíčovým prvkem ústředna, na které jsou napojené požární hlásiče, které monitorují prostředí, ve kterém jsou. Jsou různé druhy hlásičů (tlačítkové, automatické atd.) a taky do různých prostředí.

Napojit na ústřednu EPS můžeme hlásiče ionizační, optický, plamenný, kouřový nebo kombinovaný aj. Alarmující signál nebo poruchové stavy mohou být bezdrátově přeneseny pomocí vysílače na pult Hasičského záchranného sboru.

 

Tel:  730 520 092

 

 

PCO - Pulty centralizované ochrany

PCO - pult centralizované ochrany EZS

K dnešnímu dni provozujeme pulty centralizované ochrany se zajištěným výjezdem zásahových skupin v Ostravě, Karviné, Bohumíně, Orlové. Jsme schopni dle požadavku zajistit napojení na PCO dle přání klienta.

PCO - pult centralizované ochrany EPS

Výběrovým řízením ze strany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS SMK), jsme byli vybráni jako firma, která na své náklady zřídí PCO EPS v celém kraji.

V současné době máme jako jediná firma instalované pulty centralizované ochrany EPS u HZS územních odborů pro celý Moravskoslezský kraj. Na výjezdy z podnětu EPS vyjíždějí na místo požáru profesionální hasičské záchranné sbory. Tyto pulty pomohly zachránit nemalé materiální hodnoty i lidské životy.

Na oba typy PCO se může zákazník napojit i když mu EPS instalovala jiná firma. Jedinou podmínkou je, aby elektronické systémy byly instalovány dle platných norem a byl na nich prováděn servis. Pro PCO používáme systémy RADOM, Telealarm, SGDR, NAM.

 

Tel:  730 520 092

 

 

Průmyslové televize a kamerové systémy (CCTV)

Tyto systémy jsou nasazovány všude tam, kde je potřeba přehled a nepřetržité monitorování pohybu osob, automobilů nebo materiálu. Jedná se zejména o skladové prostory, výrobní procesy, benzinové čerpací stanice, haly s nekontrolovatelným pohybem většího množství osob, ale i ke střežení soukromých pozemků a objektů, garáží, nebo veřejného prostranství (kina, nádraží aj.)

Kamerové systémy jsou v současné době velmi oceňovanými pomocníky, protože nabízejí celou řadu možností, které jiné bezpečnostní systémy neumožňují. Naše společnost svým klientům navrhuje kamerové systémy jako jeden z prvků integrovaných systémů komplexní ochrany majetku. Tyto systémy zaznamenávají v současné době veliký rozvoj v oblasti bezpečnostní techniky i zvyšující se zájem ze strany investorů.

Velké zkušenosti máme i se zřizováním systémů průmyslových televizních okruhů ať už černobílých nebo barevných. Je možno plně uspokojit požadavky kteréhokoliv klienta s tím, že instalujeme systém jak pro jednu kameru, tak i velké systémy vyžadující pohyb kamer. Systém je možno doplnit o DVR záznamové zařízení nebo počítačovou techniku pro zajištění záznamu pohybu osob v chráněném prostoru. Naše firma je schopna instalovat i městské kamerové systémy, viz město Bohumín, Karviná ...

Tel:  730 520 092

 

 

Strukturovaná kabeláž

Provádíme dodávku, montáž, rozšiřování stávajících systémů strukturované kabeláže a optický sítí.
Kompletní montáž a zapojení rozvaděčů SK , konektorování optiky, napojení na telefonní a datové rozvody.
Provedeme měření strukturované kabeláže dle mezinárodních norem EIA/TIA 568 A,B.

Tel:  730 520 092

 

 

Docházkové a propouštěcí systémy

Docházkové systémy urychlují a zpřesňují evidenci docházky zaměstnanců a sleduje aktuální přítomnost osob na pracovišti. Mikroprocesorové terminály s definovatelným uživatelským rozhraním nahrazují klasické elektromechanické hodiny nebo technologicky zastaralé jednočipové systémy. Výkonný SW odbourává ruční zpracování odpracované doby a umožňuje automatické převody dat do dalších informačních systémů (personalistika a mzdy).

V současné době se rozšiřují docházkové systémy bezdotykové či dotykové (magnetické karty, přívěšky, kroužky).Tyto systémy dále umožňují vstup do zájmových prostor pouze povolaným osobám, obsluhovat zabezpečovací zařízení aj...

 

 

Telefony, strukturovaná kabeláž

Provádíme instalaci telefonních ústředen a telefonních rozvodů, rekonstrukce starých telefonních rozvodů, napojování telefonních přístrojů a jejích případné programování. Máme za sebou i množství zrealizovaných systémů telekomunikační techniky, montujeme počítačové sítě, strukturovanou kabeláž.

Používáme telefonní ústředny Siemens, 2N, Samsung, Alphatel, strukturovanou kabeláž MOD TAP s doživotní zárukou.

Tel:  730 520 092

 

 

Audiotechnika

Provádíme ozvučení prodejen, škol, nemocnic a ostatních prostor, kde je potřeba rozhlas po drátě, nebo domácí telefony.
Dále instalujeme domovní zvonky s oboustrannou komunikací, intercomy, videotelefony.
Jsme schopni v tomto se přizpůsobit různým požadavkům zákazníka.

Tel:  730 520 092

 

 

NON STOP servis

Jako první v Ostravě a okolí jsme zavedli nepřetržitý servis na námi prováděné činnosti, kdy naši technici jsou kdykoli schopni na telefonické zavolání Vám pomoci při vzniklých potížích.
Tento servis zajišťujeme samozřejmě i v noci, ve dnech pracovního klidu a o svátcích s termínem dojezdu na místo do dvou hodin.
Provádíme pravidelné kontroly daných zařízení dle platných norem a sami hlídáme termíny prováděných kontrol.
Tento servis zajišťujeme v případě potřeby i pro zařízení, které neinstalovala naše firma a po první provedené prohlídce a následném seřízení dle platných norem, budeme za funkčnost tohoto zařízení ručit.

NON STOP

 

 

Projekční činnost a poradenství

Projektujeme vše z oblasti slaboproudých technologií – od rodinných domů, bytových domů, po stavby občanské vybavenosti (školy, školky, sportovní haly, obchodní centra, zdravotnická zařízení) a stavby zemědělské a průmyslové (firemní areály, výrobní a skladovací haly).

Naše několikaleté zkušenosti v navrhování, vedení, dozorování i užívání staveb, nám umožňují zodpovědně navrhovat projekty špičkových slaboproudých technologií. Všechny projekty jsme schopni vést v úrovni studie, stavebního řízení, prováděcí dokumentace i autorského dozoru.

Nabízíme poradenskou činnost, především v oblasti projektové přípravy stavby a výběru vhodného zabezpečovacího systému.

 

 

ECHO alarm, s r.o.
Stodolní 7/834
702 00 Moravská Ostrava
Česká republika

Tel. +420 596 126 580
Fax +420 596 126 580

echoalarm(@)echoalarm.czEZS + EPS + Pulty centralizované ochrany, průmyslová televize, strukturovaná kab


QR (http://qrlogo.cz) -  - www.xfull.czPrůměr:  2,82 | Hodnotilo: 1170 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |