Informace na xfull.cz

Právě se nacházíte: Home / Odborné informace / Leasing / 

Zpětný leasing nemovitostí, leasing movitých věcí, autoleasing
Leasing nemovitostí, zpětný leasing, leaseback property Zpětný leasing nemovitostí nabízí rychlé řešení v případech:

 • potřeby získání většího finančního objemu – a to i bez prokázání účelu
 • okamžitého vyplacení exekuce
 • odvrácení dražby
 • vyplacení stávajících dluhů či půjček

 

Jde o alternativní způsob financování pro klienty, kteří potřebují získat rychlou hotovost pro vyřešení své tíživé finanční situace. Při poskytování Zpětného leasingu nemovitostí vkládá společnost maximální úsilí do vyřešení případných finančních problémů klienta s cílem jeho úplného oddlužení.
 
 
Princip Zpětného leasingu nemovitostí
Jedná se o refinancování stávajícího majetku klienta prostřednictvím koupě jeho nemovitosti a současného leasingového pronájmu nemovitosti s právem následného zpětného převodu vlastnického práva k nemovitosti na klienta po uplynutí doby leasingového pronájmu.
 
 
Co to tedy znamená?
Klient na základě kupní smlouvy postoupí společnosti vlastnická práva k nemovitosti. Společnost poté obratem vyplatí klientovi sjednanou kupní cenu (formou bankovního převodu na konto určené klientem, v případě zájmu i formou hotovostní úhrady k rukám klienta). Z této částky jsou současně uhrazeny veškeré dluhy, exekuce, hrozící dražby a další závazky, které klient požaduje vyplatit. Společnost s klientem současně uzavírá leasingovou smlouvu, na základě které je klient okamžitě oprávněn užívat předmětnou nemovitost.
Po dobu trvání leasingového pronájmu klient obvyklým způsobem užívá předmětnou nemovitost. Za užívání hradí pravidelné měsíční leasingové splátky. Po řádném splacení leasingu je klientovým právem a povinností společnosti převést nemovitost zpět do vlastnictví klienta. Klient tak trvale nepřichází o nemovitost jako v případě dražby či běžného prodeje.
 
Naopak! Má jistotu, že na základě řádného splácení nabude nemovitost zpět do svého vlastnictví, a navíc očištěnou od veškerých exekucí a zástav třetích stran.
 
V leasingové splátce je zahrnuta nejen leasingová částka za užívání nemovitosti (nájemné), ale také daň z nemovitosti, pojištění nemovitosti a především záloha na budoucí kupní cenu, která je rozvržena tak, aby po uplynutí doby pronájmu byl zpětný převod na klienta bezplatný. Klient však musí mít na paměti, že vedle leasingové splátky je povinen si také hradit zálohy na služby spojené s užíváním bytu (resp. členských práv) jako je záloha na elektřinu, vodu, teplo, fond oprav apod.
 
Zpětný leasing nemovitostí nabízí rychlou pomoc pro vyřešení finančních problémů i tíživějších ekonomických situací, jako jsou exekuce a dražby. 
Současně nabízí nižší finanční zatížení domácnosti než to, které je spojeno při sjednání úvěru se zástavou nemovitosti.
 
 
Hlavní výhody Zpětného leasingu nemovitostí a automobilů:
 • klientova nemovitost zůstává vždy v jeho užívání 
 • s klientem vždy domluvíme přijatelnou výši splátky
 • ve srovnání s konkurencí nabízí společnost podstatně nižší měsíční leasingové splátky
 • nemovitosti vždy pojišťujme proti živelným pohromám
 • pokud bude nemovitost ve vlastnictví společnosti, na listu vlastníka se neobjeví žádná další exekuce, protože nemovitost nevlastní klient
 • nabídka Zpětného leasingu nemovitostí je vhodná také pro klienty s exekucí nebo se zápisem v bankovním registru

 

www.leaseback-cars.eu
www.leaseback-property.eu
www.zpetny-leasing-aut.eu
www.zpetny-leasing-nemovitosti.eu

 

Podmínky Zpětného leasingu nemovitostí
 
 
Zpětný leasing nemovitostí poskytujeme:
 • na nemovitosti v tržní ceně od 200 000 Kč do ...... po dohodě i vyšší
 • především vlastníkům nemovitostí
 • žadatelům od 18 let
 • občanům ČR

 

Žadateli, který je:

 

Výhody zpětného leasingu:

 • nemovitost zůstává plně v užívání klienta, který se nemusí nikam stěhovat (smluvně zaručeno)
 • výše splátek nájmu se nemění po celou dobu splácení
 • možnost klienta kdykoliv během nájmu odkoupit svou nemovitost zpět za původní cenu a to i kdyby ceny nemovitostí mezitím stouply (smluvně zaručeno)
 • schválení leasingu i pokud je klient zapsán v bankovních registrech anebo pokud je uvalena exekuce na majetek anebo nemovitost klienta anebo dražba nemovitosti
 • nemovitost je komplexně pojištěna za výhodných podmínek
 • jediným kritériem kupní ceny a následného pronájmu je pouze tržní cena nemovitosti (ocenění zdarma)
 • neplatíte žádné poplatky předem
 • rychlé vyřízení a výplata peněz
 • při řešení zadlužení nemovitosti, uvalené exekuci anebo při dražbě nemovitosti veškerý právní servis u advokátní kanceláře pro klienta zdarma po celou dobu řešení
 • zabránění přibývání dalších exekucí na nemovitosti (které se zapisují do katastru nemovitostí na list vlastnictví)
 • po 4-5 letech kdy klient řádně splácí své závazky, má možnost výmazu z bankovních a nebankovních registrů a refinancování zpětné koupě například hypotékou s nízkými úroky.
 • individuální přístup ke každému případu

 

Jak získat Zpětný leasing nemovitostí:
 1. Volejte linku - 776 310 658
  Náš pracovník vám podá veškeré informace, zodpoví vaše dotazy nebo s vámi hned vyplní žádost o Zpětný leasing nemovitostí. 
 2. Vyplňte žádost o Zpětný leasing nemovitostí.
  Do dvou pracovních dnů vás bude kontaktovat náš leasingový poradce, který vám pomůže rychle získat Zpětný leasing nemovitosti
 3. Nebo k nám pošlete žádost o kontakt po telefonu
  Zde odešlete svůj telefonní kontakt a náš pracovník vás kontaktuje ve vámi určený den a hodinu.

 

 

Srovnejte sami

 
Zpětný leasing nemovitostí vs. zástava nemovitosti u úvěru:
doba pronájmu doba splácení
15 let

Rozložení leasingových splátek na delší období umožňuje výrazné snížení měsíčního zatížení domácnosti. Domácnost se tak nemusí omezovat a redukovat své zvyklosti, záliby, koníčky…
6 měsíců až 3 roky

Různé formy splácení skrývají různá rizika:
 • Jednorázová forma splacení úvěru: Klient splácí úrok a další poplatky spojené s vedením úvěru. Riziko - na konci sjednané délky úvěru musí být klient schopen doplatit celou zapůjčenou jistinu, což vede klienta k dalšímu zadlužení domácnosti. Klienti mívají se zajištěním nového úvěru problémy a dochází k porušování platební morálky, což následně vede k udělování vysokých sankcí. S růstem sankcí se pravděpodobnost splacení úvěru klientem skokově snižuje.
 • Anuitní forma splácení úvěru: Klient splácí v rámci své měsíční splátky úrok, případné poplatky i jistinu. Riziko – krátkodobá délka sjednání úvěru značí vysoký zásah do finančního rozpočtu a vede k značnému omezení výdajů a tím i „standardu“ životní úrovně domácnosti.
Pojištění Pojištění
Poskytovatel Zpětného leasingu nemovitostí zajišťuje po celou dobu zpětného leasingu pojištění nemovitostí proti živelným pohromám. Ve většině případů si klient pojištění zajišťuje i hradí sám.
Na vyžádání či v pravidelných intervalech pak klient poskytovateli úvěru dokládá platnost pojištění.
Úspěšnost schválení Úspěšnost schválení
Vysoká pravděpodobnost schválení žádosti Zpětného leasingu nemovitostí – po schválení žádosti garance získání peněžních prostředků.
 • Bankovní – finanční instituce kladou vysoké nároky na bonitu klienta. Klient je důkladně prověřován. Procento schválených úvěrů je tedy výrazně nižší.
 • Nebankovní – mohou vykazovat vysoké procento schválených žádostí, a také nižší jistotu v získání očekávaného množství peněžních prostředků (vysoké vstupní poplatky, okamžitý zápočet první splátky). Zvyšuje se riziko jednání se „zprostředkovateli úvěrů“, kteří svou provizí dále snižují hodnotu vyplacené částky, v horším případě dochází k inkasu zprostředkovatelské provize bez dodání protihodnoty – tj. bez finálního sjednání úvěru!
Sankce Sankce
V případě výpadku splátky hledáme společně s klientem cestu k nápravě a snažíme se vykomunikovat oboustranně akceptovatelné řešení, které klienta neuvrhne do dalšího prodlení splátek a většího zadlužení. Naším cílem je klienta zcela oddlužit. Poskytovatelé úvěrů se obvykle uchylují k vysokým sankčním poplatkům. Ve smlouvách bývají zakotvena vícenásobná penále. Sankce jsou pak udělovány za jednotlivé úkony vedoucí k nápravě stavu, na který klient opomněl upozornit (změna bydliště, neoznámení nového telefonního kontaktu,…) až po sankce vedoucí k vymožení pohledávky: odeslání výzvy z prodlení, nebo za nezrušení trvalého bydliště osob v domácnosti klienta, až po vlastní sankce z prodlení splátky. Je logické, že klienti nejsou schopni všechny tyto sankce uhradit a poskytovatelé úvěrů hrozí klientům s rizikem nucené dražby.
Garance Garance
Jsme firma s bohatými a dlouholetými zkušenostmi. Na českém finančním a realitním trhu působíme od roku 1993. Specializujeme se na služby v oblasti leasingu a zpětného leasingu především bytů. Jsme silnou a seriózní společností, která klade důraz na rychlé a efektivní řešení potřeb našich klientů. Ve svých smlouvách pamatujeme na všechna právní úskalí. Práva a povinnosti ze smluv přecházejí na právní nástupce. Firmy, které poskytují úvěry zastavené nemovitostí, bývají běžně fyzické osoby či společnosti bez prověřené historie, obvykle pouze se základním kapitálem. V případě, že u takových firem nastanou finančních problémy, nelze předem předpokládat, který právní nástupce získává oprávnění zástavního věřitele či jakým způsobem bude s klientem zacházeno.
Refinancování zpětného leasingu Refinancování úvěru
Princip Zpětného leasingu nemovitostí je založen na celkovém oddlužení klienta a vyplacení všech jeho případných exekucí a zástav. Na základě dohody lze sjednat i předčasné ukončení leasingového pronájmu. V případě předčasného ukončení lze pro odkup nemovitosti využít prostředků získaných jak ze stavebního spoření, tak i z hypotečního úvěru. Poskytovatelé krátkodobých úvěrů připouštějí možnost refinancování třetím subjektem – tj. bankou či jiným poskytovatelem. Lhůta pro výmaz záznamu z registrů, do kterých obvykle poskytovatelé refinancí nahlížejí, však výrazným způsobem překračuje délku-období sjednaného úvěru. Značné riziko představují tzv.„skryté sankce“, které mohou závazek klienta v případě jakéhokoli porušení pravidel ze strany klienta navýšit natolik, že způsobí ztrátu zájmu ze strany refinancujícího subjektu.

 

Nabízíme:

Pomoc při získání bankovních i nebankovních úvěrových produktů i pro ty, co nemluví jazykem finančních ústavů, nebo nesplňují přísné tabulkové parametry, a proto mají problém získat úvěr.
Nezávislé finanční poradenství - poradíme a pomůžeme Vám získat finance za nejvýhodnějších podmínek.
Zpracování dodaných podkladů a návrh konstrukce úvěru tak, aby bylo možné získat finance pro Vaše podnikání.
Bohaté zkušenosti a znalost bankovního i nebankovního prostředí.
 

Překonáváme bariery – dokážeme pomoci, i když:

 • Vás odmítli v bance.
 • Máte "nedostatečné" hospodářské výsledky.
 • Daňové přiznání je optimalizované.
 • Bankovní nebo nebankovní registr není čistý.
 • Máte problémové zadlužení a závazky.
 • Je krátká historie firmy.
 • Podnikáte v oboru "nevhodném" pro banky.
 • Příjmy nejsou akceptované bankou.

Rychlost a pohodlí

 • Zajistíme prvotní posouzení žádosti o úvěr do 48 hod. zdarma.
 • Čerpání úvěru již od 2 týdnů.
 • Nemusíte obcházet všechny banky. S námi získáte kompletní přehled možnosti financování různých bank a institucí.
 • Nezávislost a flexibilita
 • Nejsme závislí na finančních institucích. Pracujeme vždy s výběrem několika finančních institucí a to nám nabízí více řešení pro klienta.

Profesionalita

Celým procesem Vás provede náš zkušený makléř, který již úspěšně realizoval množství podobných případů. Makléř má dlouholetou zkušenost s vyjednáváním v bankách, potřebnou znalost fungování jednotlivých bankovních a nebankovních institucí i jejich scoringových systémů. Dobrou orientaci na trhu financování nemovitosti.
O financování podnikatelských subjektu toho víme hodně, a proto nestavíme klientům vzdušné zámky, ale otevřené mluvíme o reálnosti financování.

Inovace

Myslíme mimo zavedené struktury a nacházíme kreativní řešení, které konzultujeme s našimi partnery. Využíváme našich znalosti a vazeb, a proto dokážeme zajistit úvěr i pro ty, které banky odmítli.

Klientská orientace

Řídíme se pouze potřebami a situací klienta. Nikdy nesměňujeme krátkodobý zisk za důvěru klienta. Naši spokojení klienti nás doporučují dále svým obchodním partnerům, přátelům a známým.

 

Zpětný leasing: leasing(zavinac)kunor-czech.cz
Volejte linku: +420 776 310 658Zpětný leasing nemovitostí, leasing movitých věcí, autoleasing


QR (http://qrlogo.cz) - - www.xfull.czPrůměr:  2,88 | Hodnotilo: 983 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |