Reklama

 

plno.cz

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY A VYHLEDÁVÁNÍ NEPLATNÝCH OBČANEK A PASŮ

 

Občanské průkazy evidované jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné a neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty nebo odcizení a data neplatnosti v ostatních případech.
Cestovní pasy evidované jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné a neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty nebo odcizení a data neplatnosti v ostatních případech.
Zbrojní průkazy a zbrojní licence evidované jako ztracené nebo odcizené (pohřešované).

Upozornění: V seznamu se nenacházejí zbrojní průkazy, u kterých již uplynula doba jejich platnosti. Při dotazu zadejte pouze 6 místné číslo průkazu / licence (bez 2 písmen označujících sérii).

 

Číslo dokladu:    Typ dokladu:      

 

Soubory ke stažení

Neplatné doklady ve formátu XML

V této souvislosti upozorňujeme, že údaje vedené o dokladech mají pouze informativní charakter zejména z toho důvodu, že zejména u ztráty a odcizení občanského průkazu může dojít ke značné časové prodlevě mezi ohlášením ztráty nebo odcizení občanského průkazu a zavedením této skutečnosti do informačního systému.
Rozhodující je však ohlášení ztráty nebo odcizení, nikoli zavedení do informačního systému.
Dále upozorňujeme, že datum ztráty nebo odcizení se vztahuje pouze na tyto události nastalé dnem 1. ledna 2005.
Datum ztráty nebo odcizení, ke kterým došlo před 1. lednem 2005 je možné zjistit na úřadu příslušném pro vydání občanského průkazu. 

 

Reklama

 

Vloženo:20.01.2019  
http://www.plno.cz