Reklama


 

Informace na xfull.cz

Právě se nacházíte: Home / Odborné informace / Vízum / 

Bezvízový program Spojených států amerických
 Obecné informace a chronologie historických souvislostí 

Do USA bez víza
Do USA bez víza
 
Bezvízový program spravuje Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických. Umožňuje občanům určitých zemí cestovat bez víza do Spojených států na turistickou nebo obchodní cestu do 90 dnů pobytu. Před cestou do USA postačí v rámci bezvízového programu vyplnit elektronický formulář ESTA a prokázat se ePasem.
   
Na studijní, pracovní či výměnné pobyty se stále vztahuje vízový režim a zájemci o pobyt v USA za uvedenými účely musejí tak jako doposud žádat o vízum na nejbližším velvyslanectví USA či konzulátu USA.
  
ePas je cestovní doklad s nosičem biometrických údajů, který je vydáván v České republice od 1. 9. 2006. Na základě jiného cestovního dokladu nebude mít občan České republiky oprávnění vstoupit v rámci bezvízového programu na území USA.
Pro vízový styk bude možné využít i starší jiné typy cestovního dokladu obsahující platné vízum opravňující ke vstupu do USA.
  
V současnosti mají možnost cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu občané 35 zemí světa.
Česká republika, Slovensko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Korejská republika se k nim připojily 17.11.2008.
V prosinci 2008 se k těmto zemím připojila Malta
 
 

 

Elektronický systém cestovní registrace (ESTA)

Informace o elektronickém systému cestovní registrace

Logo ESTA
Logo ESTA

 
ESTA je automatizovaný systém používaný ke zjištění, zda návštěvník splňuje podmínky k cestě do Spojených států v rámci bezvízového programu, a ke zvýšení bezpečnosti bezvízového režimu (podobně jako průvodka I-94W).
 
Cestovní registrace ESTA není vízum. Nesplňuje zákonné ani regulační požadavky a nemůže sloužit místo amerického víza, které vyžadují zákony USA. Jednotlivci, kteří už mají platné vízum, budou mít nadále možnost cestovat do USA za účelem, pro který jim bylo vízum vydáno. Získání víza vyžaduje termín pohovoru, návštěvu velvyslanectví USA nebo konzulátu USA, pohovor s konzulárním úředníkem, čas na zpracování žádosti a zaplacení poplatku.
 
Elektronický systém cestovní registrace (ESTA) představuje modernizaci dosavadního systému, kdy bylo splnění podmínek k cestování v rámci bezvízového programu USA hodnoceno na základě požadovaných údajů, jež byli cestující v rámci programu VWP povinni vyplnit na palubě dopravního prostředku směřujícího do USA do tiskopisu I-94W (tzv. průvodky). Systém papírových průvodek bude postupně nahrazen elektronickým systémem ESTA. Využívání systému ESTA bude povinné pro všechny občany zemí bezvízového styku, kteří plánují krátkou obchodní nebo turistickou cestu do Spojených států Občané České republiky budou využívat systém ESTA povinně od prvního dne zařazení ČR do programu bezvízového styku, stejně jako občané dalších šesti zemí, které budou do programu zařazeny do konce roku 2008. Občané všech ostatních zemí v současnosti v bezvízovém programu USA již zařazených budou povinni systém využívat nejpozději od 12. ledna 2009. 
   
Pro většinu žadatelů bude podání žádosti o registraci cesty prostřednictvím ESTA jednoduché a snadné. Na webové stránce zodpoví cestující dle instrukcí otázky a podají žádost o registraci. Cestujícím je doporučeno si o registraci požádat na webových stránkách hned poté, kdy začnou cestu do Spojených států plánovat. Po vyplnění a odeslání on-line žádosti následuje kontrola údajů příslušnými databázemi. Ve většině případů ESTA okamžitě vydá rozhodnutí o povolení k cestě bez víza.
  
Žádost ESTA může být:
  
a) Odsouhlasena: Žadatelé mohou vycestovat do Spojených států
  
Každá žádost odsouhlasená systémem ESTA bude platná po dobu dvou let, během kterých může žadatel vycestovat do Spojených států opakovaně, aniž by žádal o další povolení. Cestujícím, kterým bude žádost odsouhlasena, ale platnost jejich pasu vyprší dříve než za dva roky, bude vydáno povolení ESTA pouze na dobu platnosti pasu.
   
b) Čekající na projednání: Žadatelé budou muset vyčkat na vydání konečného rozhodnutí; nejdéle však 72 hodin.
  
c) Neodsouhlasena: Žadatelé, kterým bude žádost zamítnuta a chtějí svou cestu uskutečnit, budou muset zažádat o nepřistěhovalecká víza na Velvyslanectví USA nebo Konzulátu USA. Více informaci získáte na webových stránkách velvyslanectví USA v Praze.
   
Systém ESTA je v provozu již od 1. srpna letošního roku a občané zemí zařazených v bezvízovém programu mohli doposud žádat o registraci ESTA dobrovolně. Přestože žádat o registraci cesty prostřednictvím ESTA bude pro nově zařazené státy povinné od data prvního dne účasti v programu a pro ostatní státy zařazené ve VWP nejpozději do poloviny ledna 2009, příležitosti registrovat se prostřednictvím ESTA před cestou do USA využilo již více než 200 tis. cestujících ze stávajících účastnických zemí VWP, z nichž 99,6 procentům byla žádost odsouhlasena – většinou v čase nepřesahujícím jednu minutu.
   
Při odmítnutí žádosti o registraci cesty může žadatel znovu vyplnit žádost v systému ESTA po uplynutí deseti dní. Pokud se ale nezmění jeho situace, žadatel nesplní požadavky pro systém ESTA a bude muset zažádat o nepřistěhovalecké vízum na velvyslanectví USA nebo konzulátu USA. Pokud při vyplňování nové žádosti uvede žadatel nepravdivé údaje s úmyslem zdánlivě splnit podmínky ESTA, může se stát pro vstup na území USA trvale nezpůsobilým.
  
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA vyvinulo pro systém ESTA program, který zajistí, že žádost podaná jeho prostřednictvím bude zamítnuta skutečně jen těm, kteří nesplňují podmínky pro cestu do USA v rámci bezvízového styku anebo mohou představovat bezpečnostní riziko nebo riziko porušování zákonů.
  
Velvyslanectví a konzuláty USA nebudou poskytovat informace o důvodech zamítnutí systémem ESTA nebo je řešit. Budou ale schopny vyřizovat žádosti o nepřistěhovalecká víza, které budou pro cestovatele po zamítnutí systémem ESTA jediným způsobem, jak získat povolení k cestě do USA.
  
Do systému ESTA se nemohou registrovat cestující, kterým byla již dříve žádost o vízum do USA zamítnuta. I v tomto případě si však mohou zažádat o vízum do USA. 
   
Děti cestující s rodičinebo samostatně budou muset získat povolení systémem ESTA samostatné. K podání žádosti ESTA ve prospěch cestujícího ze země bezvízového styku budou oprávněny i třetí osoby, např. příbuzní nebo cestovní agentury.
   
Systém ESTA (podobně jako dříve vyplnění průvodky I94-W) bezpodmínečně nezajistí volný vstup do Spojených států, pouze opravňuje cestujícím vstoupit na palubu letadla za účelem cesty v rámci bezvízového styku. Povolení ke vstupu vydávají pouze pracovníci Úřadu celní a hraniční ochrany USA v místě vstupu do Spojených států.
  
  
Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost připomíná cestujícím do USA ze zemí s bezvízovým stykem povinnost online cestovní registrace ESTA

 Bezvízový program Spojených států amerických


QR (http://qrlogo.cz) -  - www.xfull.czPrůměr:  2,91 | Hodnotilo: 787 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |

Reklama