Informace na xfull.czPrávě se nacházíte: Home / Odkazy informace / Inzerce / Inzertní server PAZOS.cz a PAZOS.plVybrané kategorie

1. PAZOS.CZ je inzertní server

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (a to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po 1 kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Například realitní kanceláře nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš byt, dům, …), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy. PAZOS.CZ není katalog, firmám jsou primárně určeny reklamní plochy a sekce Služby. 

Na inzertním serveru PAZOS.CZ je zakázána inzerce:

    (Tento zákaz platí bez ohledu na zvyhodněné pozice.) webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků; hubnutí; Multilevel (MLM) a provizních systémů; prací, jejichž podmínkou je poplatek předem; kopírování disket, CD, DVD; firemní činnosti a zboží na objednávku (neplatí pro sekci Služby); opakované inzerce stále stejného nového zboží; padělků, kopií, napodobenin; dokladů a technických průkazů; pohonných hmot; výkupů; erotických inzerátů, erotických pomůcek; eKnih; půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení; léků a potravinových doplňků; cigaret, e-cigaret.


Při vložení nabídky zaměstnání nebo brigády jsou vyžadovány následující údaje

název firmy a předmět její činnosti
minimální požadavky na žadatele
předmět nabízené práce

Na serveru je zakázáno inzerovat inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Poplatek v sekci Práce a Služby je za schválení administrátorem, toto schválení je samozřejmě u inzerátů porušujících podmínky záporné a uživatel nemá v tomto případě nárok na vrácení poplatku. 

3. Veškeré služby PAZOS.CZ jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění inzerátů v sekcích Práce a Služby a doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby PAZOS.CZ - například zvýhodňování inzerátu pomocí Premium SMS. 

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony, podmínkami inzerce PAZOS.CZ nebo dobrými mravy. 

5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám PAZOS.CZ

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 2 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu. Maximální počet vložení zvýhodňováných inzerátů na jednoho uživatele je 50. 

7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu. nebo po přihlášení v sekci - Moje inzeráty 

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. 

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. 

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb PAZOS.CZ ani za způsob jakým služby PAZOS.CZ využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. 

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb PAZOS.CZ. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb PAZOS.CZ nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb PAZOS.CZ věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby PAZOS.CZ mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.

14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které PAZOS.CZ nabízí.

15. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

PAZOS.cz inzerce nabídek a poptávek zboží, služebInzertní server PAZOS.cz a PAZOS.pl


QR (http://qrlogo.cz) -  - www.xfull.czPrůměr:  2,94 | Hodnotilo: 1140 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |